طفل نوآموزه شیرین شهریاریمدان دئمه

قورآنین قلبینده یاسین شهریاریمدان دئمه

رمی شیطان ائتسه فرهادیم طواف کعبه ده

لیلانین حجینده گیزلین شهریاریمدان دئمه

هئچ ثریا ائتمه ییب سعی ین صفاسیز مروه ده

نیتیمدن قورخما آیدین شهریاریمدان دئمه

بخت سبزین خوش اویانسااولچویه گلمز اودون

یوخسا دردن یان بو آرشین شهریاریمدان دئمه

آز تفال ائت بو بختیندن منانی سوکمه سن

الجلیل امرینده کسگین شهریاریمدان دئمه

جامه مجنون گئینمز متحیر بیر غلام

سن بو احرامیمدا ایتگین شهریاریمدان دئمه

خامه آتش زباندیر رنگ رخساریم منیم

   کال کولون وصفینده یئتگین شهریاریمدان دئمه

  نیتینده اولسا دوز بیر مبتلا تقصیر ندی؟

قان قیلینجدان قورخاراق قین شهریاریمدان دئمه

قوربانین بوینون بیر آندا کسه تیغین فخری یوخ

جانشین ایستر گویرچین شهریاریمدان دئمه

سن بو نفس اسماعیلی ندن کئچ بو ابراهیمه تای

قورخما  بیر  دیوانه دن  مین  شهریاریمدان  دئمه

زمزمیندن ایچمه میش اندر یئره روحوندا کین

ایری لردن  دولو   نارین شهریاریمدان دئمه!

خنده خاشاکه گولمز گول تهیدست اولسادا

روحو دویماز دوستا زنگین شهریاریمدان دئمه