شکست سکوت ( روایتی دیگر از بوف کور )

سال 1347 در تبریز به دنیا آمده و تحصیلات خود را تا اخذ درجه لیسانس حقوق قضائی  در همین شهر ادامه داد. کار نوشتن را با مجموعه ای از داستانهای کوتاه و رمان «صدای  پای  مادر»  آغاز کرد.

« شکست سکوت» روایتی دیگر از بوف کور، کوشیده است با بهره گیری از متون و مضامین مکتبی و کلام گهر بار ائمه معصومین علیهم السلام و تجربیات زندگی نویسنده و آداب و سنن سرزمین مادری وی نگاهی دیگر به زندگی بیندازد.

در شکست سکوت شخصیتها برخلاف بوف کور صادق هدایت نه تنها مأیوس و سرخورده نیستند و دست آخر کارشان به خودکشی نمی انجامد بلکه به اعتصام به حبل المتین  در  پی ساختن دنیایی بهتر  هستند.

قسمتی از کتاب شکست سکوت...

در زندگی  « بن بست » هایی هست که مثل « گرداب» روح را یکدفعه غرق می سازد و میمیراند.

و در « سایه روشن» « طلب آمرزش» است که این « لالۀ»  پژمرده، « آب زندگی» جاوید می یابد و با « تاریکخانه» امروز  از در صلح می آید و دل به « تجّلی» « فردای »  شادیها  می سپارد.

این شادیها برای هر کسی  آشناست، چون عموماً برای همه اتفاق می افتد و اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم نه تنها به ریشش نمی خندند بلکه سعی می کنند  خود نیز چنین باشند.

زیرا بشر به تاثیر آن شادیهای پایدار واقف بوده و همیشه درپس آنهاست. مدتی است که من به اسرار این هیجانات پی برده ام به این جهت خود را از دست خواب خرگوشی رهانده و در عالم بیداری کامل زندگی می کنم.

کاری به آنچه که مرا می آزارد ندارم. این شادیها از من دریای وسیعی  ساخته اند که اگر تمامی  کوهها از جا کنده شده و درآن فرو ریزند، همان  دریان خواهم بود؛ بی هیچ کم و کاستی...

نویسنده: حمید عموزین الدین موسوی (متحیر)

/ 1 نظر / 62 بازدید